ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לבדיקת הנחות ממס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים