ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לדיון בפניות מר חביב שמעוני בעניין גמלאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים