ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין זכות חברי הכנסת לקבל פרסומי ממשלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים