ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לניסוח החוק למניעת עישון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים