ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין שימור אתרים היסטוריים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים