ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין שימור אתרים היסטוריים

קוד המקור של הנתונים