ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין חוק מורשת העדות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים