ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לנוסח חדש ומשולב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים