ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לביטול דינים שנושנו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים