ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין שחרור אסירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים