ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לנושא שיקום שכונות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים