ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לתיקון חוק מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים