ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לבקורת על התקציב ועל חברות ממשלתיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים