ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת בנושא מיקום תחנות הכח בדרום הארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים