ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין דו"ח ועדת זנבר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים