ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לחוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים