ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת בענין חוק ביטול הצנזורה למחזות וסרטים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים