ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת בענין חוק ביטול הצנזורה למחזות וסרטים

קוד המקור של הנתונים