ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת בנושא סגירת אולפנים לעברית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים