ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין תקציב ההשכלה הגבוהה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים