ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין הקמת אצטדיון לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים