ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לבדיקת תחושת הניכור בקרב עדות בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים