ועדה של הכנסת ה-10

ועד משותפת בנושא עבריינות הנוער בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים