ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לחוק לימוד חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים