ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משנה לעניין חוק לימוד חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים