ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין החינוך במגזר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים