ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לנושא גיל האחריות הפלילית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים