ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי ביהודה שומרון וחבל עזה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים