ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין המצוקה הכספית של מוסדות ההשכלה הגבוהה והשלכותיה על החברה והמשק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים