ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין תשלומי משכנתאות לנוכח האינפלציה המואצת ושחיקת השכר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים