ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין מספנות ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים