ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לטיפול בחיילים עולים המשרתים בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים