ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לעניין גיוס מתנדבים מבני המיעוטים לשרות במשטרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים