ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לנושא: חינוך ותקשורת בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים