ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לבדיקות בהנחות מס ההכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים