ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין מלאי בשר הודו ופטמים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים