ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין שכר חיילי חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים