ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה למיסוי איזורי פיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים