ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין אל-על

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים