ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין שחיקת השכר בצה"ל - מיכה חריש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים