ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לבניית מבני ציבור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים