ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לקיצוצים בתקציב הבריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים