ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין תעריפי חשמל לתעשיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים