ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - מיסוי בתנאי אינפלציה - דן תיכון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים