ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לחוק הרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים