ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין דו"ח זנבר השלטון המקומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים