ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - מאזן חברת החשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים