ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - הקריטריונים לקביעת רשימת ישובי הפיתוח לצורך זכאות לתמריצים למורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים