ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין מפוני די זהב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים