ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין השימוש בפחם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים