ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - שיעור המס להכנסה בעד עבודה במשמרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים