ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לשיעור המס להכנסה בעד עבודה במשמרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים