ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - הקצבות (פיצוי בעד איחור בתשלום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים